KURORT LĄDEK-ZDRÓJ

KURORT LĄDEK-ZDRÓJ

Lądek Zdrój jest położony w południowo-zachodniej części kraju, w regionie zwanym Ziemią Kłodzką, geograficznie przynależącym do Sudetów. Pod względem administracyjnym miasto przynależy do województwa dolnośląskiego i powiatu kłodzkiego.

Miejscowość rozwinęła się w dolinie środkowego biegu Białej Lądeckiej, która stanowi granicę rozdzielającą Góry Złote (od południa i wschodu) a Masywem Śnieżnika (od północy i zachodu). Dorzecze Białej Lądeckiej, stanowiącej prawobrzeżny dopływ Nysy Kłodzkiej obejmuje 314,6 km kw. Ponieważ i Lądek, i położone powyżej niego Stronie Śląskie posiadają oczyszczalnie ścieków, nurty rzeki zamieszkują jasne pstrągi potokowe.

Historyczna zabudowa Lądka, niewiele zakłócona współcześnie sprawia, że można wyraźnie wyodrębnić część miejską z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym oraz część zdrojową, odległą od miasta około 1,5 km.

Część miejska położona jest w miejscu, gdzie rzeka tworzy szeroką doliną (ok. 420 m n.p.m.), natomiast ulice i domy części zdrojowej zajmują dno doliny i pną się na zbocza okolicznych wzniesień (450-500 m n.p.m.).  Kulminacje Zdroju to: Wzgórze Jerzego, Wzgórze Kapliczne oraz Wzgórze Marii. Bogaty drzewostan świerkowo-bukowy, piękne łąki, liczne potoki, tworzą piękny, urozmaicony krajobraz wokół miejscowości.

Na kształtowanie się klimatu Lądka wpływa położenie pośród gór i ich osłona przed wilgotnymi i zimnymi masami powietrza. Wyróżnia się tu strefę klimatyczną górsko-dolną, najwyżej ocenianą pod względem wartości klimatoterapeutycznych, a klimat określany jest jako łagodny, o szerokich możliwościach adaptacyjnych dla wielu osób.

Kurort i źródła

Firmy Uzdrowiskowe

Leczy się  przede wszystkim choroby: reumatyczne, narządów ruchu, skóry, naczyń obwodowych, osteoporozę, niepłodność męską oraz meno- i andropauzę. W zakładach przyrodoleczniczych wykonuje się około 30 rodzajów zabiegów od hydroterapii przez gimnastykę, masaże po cały zestaw zabiegów fizykoterapeutycznych.

 • Fundusz WczasówPracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Sudecki
  57-320 Polanica Zdrój ul. Parkowa 21
  tel. (74) 81-46-252, fax (74) 81-46-581
  e-mail: ladek@fwp.pl
  strona www: www.fwp.pl/1785.dhtml

 

Turnusy profilaktyczno-lecznicze, turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

 • 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  57-540 Lądek Zdrój Pl. Mariański 7
  tel. (74) 81-17-200, 81-17-251, 81-17-214
  e-mail: bok@23wszur.pl
  strona www: www.23wszur.pl

 

Hydroterapia, masaże, gimnastyka – leczenie stanów pourazowych, narządów ruchu, naczyń obwodowych.

Źródła

 • Źródło „Św. Jerzy” – znajduje się w budynku zakładu „Stary Jerzy”, obejmuje osiem wpływów znajdujących się w rowie o długosci 3,8 metra, szerokości do 2,5 metra i głębokości do 2 metrów poniżej podłogi basenu. Temperatura wody wynosi 38,3 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 250 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.
 • Źródło „Wojciech” – znajduje się w centrum zakładu przyrodoleczniczego „Wojciech”, woda wypływa do studni wykutej w skale do głębokości 2 metrów, częściowo wymurowanej cegłami, a częściowo wycementowanej. Temperatura wody wynosi 29,6 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 75 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.
 • Źródło „Marii Curie-Skłodowskiej” – położone jest po południowo-wschodniej stronie zakładu „Wojciech”. Temperatura wody wynosi 24,5 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 50 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, radoczynna.
 • Źródło „Chrobry” – położone w pobliżu „Wojciecha”, na dnie studni o głębokości prawie 9 metrów i wyłożonej płytami piaskowca. W 1936 roku wykonano dzisiejszy wypływ w parku, którym wypływa mała ilość wody, reszta poprzez położony obok zbiornik płynie do basenu i pijalni. Temperatura wody wynosi 26,7 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 20 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.
 • Źródło „Dąbrówka” – znajduje się w pobliżu kaplicy zdrojowej, wypływa w studni o głębokości 3 metrów i średnicy od 1 metra w części górnej do 1,35 metra na dnie. Temperatura wody wynosi 19,7 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 16,5 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.
 • Źródło „Stare” – wypływa u podnóża skarpy przy placu M. Skłodowskiej-Curie.Temperatura wody wynosi 17,5 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 17 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.
 • Źródło „Zdzisław” (odwiert „L-2”) – odkryte w wynikiu prac wiertniczych prowadzonych w latach 1972-73. Temperatura wody wynosi 43,9 stopni Celsjusza, a wydajność źródła do 265 litrów/min. Charakterystyka wody: 0,02% woda słabozmineralizowana hipotermalna, fluorkowa, siarczkowa, radoczynna.

Poszczególne źródła różnią się od siebie zawartością chemiczną wody. Pobyt w sanatorium, które w swojej ofercie posiada zabiegi z wykorzystaniem leczniczych wód, przyczyni się do ogólnej poprawy odporności organizmu oraz pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie.


Comments are closed.